Časté otázky

01. Nosná konštrukcia- Aký systém je najvhodnejší práve pre môj projekt?

Pred výberom systému, ktorý by bol pre konkrétny projekt tým najvhodnejším, musíme brať do úvahy rôzne parametre, ktoré majú vplyv na konečné rozhodnutie a to: druh materiálov, vzdialenosť od podkladu, rozmery a pozícia obkladového materiálu.

02. Nosná konštrukcia- Aké sú výhody odvetranej fasády v porovnaní s kontaktným zateplením?

Tepelná izolácia a regulácia teploty, Ochrana proti vlhkosti a kondenzácii, ochrana proti dažďu, ochrana pred ohňom, ochrana proti hluku, estetická výhoda.

03. Nosná konštrukcia- Koľko stojí daný systém?

Pevné stanovenie ceny je veľmi zložité, nakoľko závisí od viacerých faktorov ako napr. druh nosnej konštrukcie, druh fasády, druh obkladového materiálum hrúbka tepelnej izolácie, externé podmienky a i. Preto sa ku každému projektu a cenovej ponuky staviame individuálne.

04. Nosná konštrukcia- Na aké steny môže byť systém namontovaný?

Firma Slavonia ponúka široký výber systémov, ktoré sú vhodné pre každý druh fasády.

05. Nosná konštrukcia- Ako dlho trvá dodanie nosnej konštrukcie Spidi?

Skladom v Senci držíme štandardné materiály, prto je možné dodanie prípadne osobný odber možný v časovom horzinote 1-3 dni. Neštandardné druhy materiálov sú dodávané na základe dopytu a konzultácie.

06. Nosná konštrukcia- Keď sa poškodí už namontovaná fasádna doska, ako ju môžeme opraviť?

Spravidla sa musí vymeniť celá fasádna doska za rovnakú novú.

07. Nosná konštrukcia- Môžu pri odvetrávaných fasádach vznikať tepelné mosty?

Technicky vzaté by nemalo dochádzať k vytváraniu tepelného mosta, pretože existujú prostriedky a systémy, aby sa tepelnému mostu zabránilo a to už počnúc tepelnou izoláciou.

08. Nosná konštrukcia- Máte aj realizačnú časť firmy?

Firma Slavonia CEE, k.s. Vám vie zabezpečiť zrealizovanie Vašej odvetrávanej fasády od vyhotovenia projektovej dokumentácie, cez dodávku materiálu až po finálnu montáž vštekých častí fasády.

1. Hydroizolácia - Čím je asfaltový pás modifikovaný?

Pás je vyrobený z vysokohodnotného destilovaného bitúmenu v systéme s ataktickým (APP) a izotaktickým (IPP) polypropylénom

2. Hydroizolácia - Aký druh nosnej vložky je použitý?

Bitúmenový pás má impregnovanú polyesterovú výstužnú vložku a niektoré pásy majú navyše v hornej tretine pásu impregnované sklenené rúno s pozdĺžne zosilňujúcimi sklenenými vláknami.

3. Hydroizolácia - Je potrebný dodatočný náter pri materiáli?

Vzhľadom na zloženie modifikovaného pásu, ktorý má vysoký bod mäkknutia (viac ako 153°C), nie je potrebný dodatočný náter, pás je odolný aj bez bridlicového posypu voči ultrafialovému žiareniu.

4. Hydroizolácia - Akú má životnosť?

Funkčné strechy majú viac ako 25 rokov životnosti.

5. Hydroizolácia - Ktoré pásy sú pochôdzne?

Pásy, ktoré majú dve vložky, a to ISOFLAMM PS „4“ a „5“mm, Exstrong wf „5“mm ako aj mostné izolačné pásy.

6. Hydroizolácia - Je odolný voči radónu?

ISOFLAMM GG „4“mm má atest na odolnosť voči radónu.

7. Hydroizolácia - Je vo Vašom portfóliu aj zaškolenie firiem?

Zaškolenie firiem vykonávame pred každým prvým dodaním izolácií, prípadne vykonávame aj priebežnú kontrolu, alebo spoločne s realizačnými firmami riešime technické otázky. Firmám poskytujeme aj technologické predpisy k realizácii striech (aj spodných izolácii) a mostov.

8. Hydroizolácia - Aká je doba dodania pre materiál?

Dodávanie hydroizolačných pásov sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami Slavonia Bratislava, spol. s r.o. Termíny sú všeobecne do 5-8-ich pracovných dní po potvrdení objednávky a splnení ďalších dohodnutých podmienok.

9. Hydroizolácia - Máte aj realizačnú časť firmy?

Vlastných realizačných pracovníkov nezamestnávame. Materiál dodávame zaškoleným firmám.

10. Hydroizolácia - Aké typy streš.izolácii je možné dodať?

Sú to izolácie vhodné na zateplené strechy, obrátené strechy, priemyselné strechy, ako aj vegetačné strechy, ale aj na parkovacie strechy.

11. Hydroizolácia - Na aké kategórie budov sa zameriavate?

Nesústreďujeme sa len na niektoré typy objektov, izolácie zn. ISOFLAMM sú podľa projektu vhodné na riešenie všetkých druhov striech, parkovacích striech, priemyselných striech.

12. Hydroizolácia - Aké systémy používame na mosty?

„Izolačné systémy mostovky Slavonia“ spĺňajú požiadavky STN EN 14 695:2010 a STN 73 6242:2010/Z1:2012, sú odsúhlasné NDS a.s. Bratislava a SSC a používajú sa na izolovanie mostných objektov diaľníc a mostov na rýchlostných komunikáciách. Realizáciu vykonávajú zaškolené firmy podľa technologického predpisu. Na špeciálnu úpravu mostovky sa používa penetračný náter, alebo zapečaťujúca vrstva z materiálu ISOFLAMM EPOXY 07, prípadne nízko viskózna epoxidová živica Porfil BIT. Na takto upravenú mostovku sa plnoplošne nataví hydroizolačný pás zn. ISOFLAMM PONTI GA „5“mm.

13. Hydroizolácia - Existujú vyhlásenia o parametroch na materiály?

Hydroizolačné materiály majú podľa príslušných STN a EN „SK vyhlásenia o parametroch“.